Rökförbud på lekplatser från 1 juli 2019

Från och med måndag 1 juli gäller det rökförbud på alla kommunens lekplatser enligt den nya lagen ” Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” som och ersätter den tidigare tobakslagen.

Skyltningen på lekplatserna kommer successivt att bytas ut och kompletteras med det nya förbudet.

På vår webb kan du på sidan Skötsel, renhållning av lekplatser läsa om hur vi på park- och naturförvaltningen sköter våra lekplatser men också vad du kan bidra med.